Wildfire Detection System

Hoe kunnen we zorgen voor een tijdige detectie van bos- en heidebranden?

Inleiding

Het project is gericht op haalbaarheidsonderzoek en de ontwikkeling van een draadloos monitorsysteem om bos- en/of heidebrand tijdig te detecteren. In eerste instantie bestaat de geografische focus met name in het heide/bos gebied ten zuiden van Eindhoven. De aanleiding voor het project is meerledig en verdeeld zich grofweg in voordelen op het gebied van kosten alsook opportuniteiten op het gebied van meer-opbrengsten. Jaarlijks vinden er in onze regio 1 of meerdere heide-branden plaats. De kosten voor de bestrijding daarvan lopen in de honderd-duizenden Euro’s gemeenschapsgeld per brand. Er is dus behoefte aan (slimme) technologie om de branden eerder te kunnen detecteren zodat kosten en moeite meer bespaard blijven. Vanuit de coöperatie willen we graag de technologische kennis van Brainport ook in eigen belang kunnen inzetten. Dit levert een win-win situatie op waarbij de gehele regio als uithangbord van technologische vernieuwing kan worden ingezet.

 

Omschrijving Project

Het project is naast haalbaarheid gericht op verdere ontwikkeling van een draadloos monitorsysteem om bos- en/of heidebrand tijdig te detecteren. De eerste resultaten zijn inmiddels opgeleverd en overhandigd aan - en met enthousiastme ontvangen door - Staatsbosbeheer, Veiligheidsregio Zuid-Oost Brabant, Taskforce Natuurbranden en de gemeente Heeze-Leende. Het is uiteindelijke de bedoeling dat er gestart gaat worden met een daadwerkelijke proeftuin van 200ha in samenwerking met en ondersteuning van Staatsbosbeheer, gemeente Heeze-Leende, de veiligheidsregio en mogelijke investeerder(s). Het is de ambitie van FreeSense Solutions om deze ontwikkeling voort te zetten naar een in de praktijk functionerend prototype, welke voldoet aan de gestelde eisen en wensen. De belangrijkste eisen en wensen zijn: detectie van chemische componenten in de lucht die typisch zijn voor brandrook; autonoom functionerende sensor-node die draadloos communiceert en via solar-panel eigen electrische energie genereert; zeer compact vormgegeven sensor-node die uit een zo kosteneffectief mogelijke technologie worden opgebouwd zodat er geen wezenlijke beperking ontstaat in het aantal toe te passen nodes alsmede de locaties; de luchtkwaliteit sensor-nodes staan via elkaar in verbinding met een GPRS/UMTS-gateway die via een M2M (machineto-machine) verbinding kan worden uitgelezen op internet en/of een data-centre. Het sensor netwerk wordt in de uiteindelijke implementatie bijgestaan met hoogwaardige temperatuur, windsnelheid/richting en vochtigheidsmeting van lucht- en bodem op 1 of meerdere locaties in het natuurgebied. Het project beoogt niet alleen een bijdrage te leveren aan het effectiever bestrijden van natuurbranden in de regio; het is tevens een technologische compensatie voor de sterk ingeperkte budgetten van de veiligheidsregio’s alsmede een potentieel zeer attractief (export)product naar andere en vaak veel grotere brandgevoelige natuurgebieden in binnen- en buitenland.

 

Verwachte output/Gevraagde input

Als eindproduct wordt een prototype opgeleverd en in kleine serie geproduceerd. Daarnaast worden in een deel van het natuurgebied van Staatsbosbeheer ten Zuiden van Eindhoven deze sensoren-nodes geplaatst. Parallel zal er een webbased cloud-applicatie met luchtkwaliteits- en branddetectie-module via een GPRS-gateway draadloos gekoppeld aan de prototypes ontwikkeld worden. Voor de opschaling van de productie zijn we nog op zoek naar investeerders. Inmiddels zijn hiervoor o.a. contacten gelegd met de BOM (Brabantse Ontwikkelings Maatschappij).

 

(Fotograaf: Melchert Meijer zu Slochtern)

Wie zit hier achter?

  • Alex Serrarens, Freesense Solution B.V.
  • Staatsbosbeheer
  • Veiligheidsregio Zuid-Ooat Brabant
  • Taskforce natuurbranden
  • Gemeente Heeze-Leende
Terug naar overzicht