Visievorming kernwinkelgebied Heeze

Hoe kunnen we zorgen voor een toekomstbestendig en aantrekkelijk winkelgebied in Heeze?

Inleiding

In bijna alle gemeenten van Nederland zien we dat de detailhandel steeds meer onder druk komt te staan. Oorzaken moeten we vooral zoeken in veranderingen in het economische klimaat, de opkomst van internetwinkels en de veranderende samenstelling van de bevolking. Wanneer we nu geen actie ondernemen dan zou ook voor Heeze-Leende het spookbeeld van leegstand en verpaupering ooit werkelijkheid kunnen worden. Daarom is het goed om nu gezamenlijk met verschillende actoren (inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente) na te denken over hoe wij samen de functie en het profiel van het ‘kernwinkelgebied van Heeze’ kunnen versterken en er zo voor te zorgen dat we klaar zijn voor de toekomst en dit spookbeeld geen waarheid wordt.

 

Omschrijving Project

We willen ons eerder genoemde doel uit de inleiding bereiken door met een afvaardiging van de verschillende actoren (horeca, winkeliers, vrijetijdssector, gemeente, burgers en vastgoedeigenaren) te komen tot een aantal mogelijke lange termijn wensbeelden (hoe ziet het aantrekkelijke winkelgebied van Heeze er over 10 jaar uit). Deze wensbeelden (daadwerkelijk gevisualiseerd met tekening of foto’s) willen wij voorleggen aan de volledige achterban om te komen tot één gedragen beeld. Vervolgens zullen wij samen met alle actoren een concreet actieprogramma opstellen met stappen/acties om dit wensbeeld over 10 jaar werkelijkheid te laten zijn. Inmiddels zijn er allerlei rapporten en onderzoeken opgesteld, respectievelijk uitgevoerd met betrekking tot Heeze-Leende en de detailhandel in het bijzonder. Hieruit kunnen we een aantal duidelijke kansen voor profilering en functie voor het kernwinkelgebied van Heeze destilleren. Door binnen deze contouren van profiel en functie te blijven, kunnen we komen tot een gerichter toekomstbeeld komen en voorkomen we dat we opnieuw in allerlei discussies verzanden. Ons inziens moet het kernwinkelgebied van Heeze een (boven)regionale winkelfunctie vervullen en daarmee dus mensen uit een straal van ca. 30 kilometer aantrekken. Daarmee zullen wij ons moeten onderscheiden van profielen van de andere gemeenten binnen deze straal. Kijkende naar thema’s waarmee Heeze zich regionaal op de kaart zet, respectievelijk natuur/groen, culinair en kunst/cultuur/events. Immers, zeg je Heeze dan zeg je meestal (Strabrechtse) Heide, kunst & galeries, Boreas & Van Gaelen, Kasteel en De Brabanste Dag.

 

Verwachte output/Gevraagde input

Een breed gedragen wensbeeld dat van onderaf tot stand komt. De aanpak om te komen tot een breed gedragen wensbeeld is ontwikkeld i.s.m. Coöperatie Streekontwikkeling Boven-Dommel.

Wie zit hier achter?

  • Gemeente Heeze-Leende
  • Voorzitter OHVL
  • Recreatief Heeze-Leende
  • Heezer Winkeliersvereniging
Terug naar overzicht