Uitbreiding Nederlands Steendrukmuseum Valkenswaard

Hoe zorgen we voor meer regionale bezoekers in het museum en een betere beleving van de relatie tussen zand, sigarenindustrie en ASML?

Inleiding

Het Nederlands Steendrukmuseum staat op het punt wederom een grote stap te maken in haar ontwikkeling. Een forse uitbreiding in ruimte en in mogelijkheden tot een groter museaal aanbod is aanstaande. Door de verhuizing van de VVV-Valkenswaard uit het Carolusgebouw naar de Markt in het centrum van Valkenswaard zijn er voor het Nederlands Steendrukmuseum (NSM) enkele belangrijke ruimten vrijgekomen. Met de realisering van deze ontwikkeling ontstaat de mogelijkheid om een nog betere invulling te geven aan de museummissie : “Het op heel plezierige wijze veel mensen zich laten verba-zen over de rol van de lithografie en de steendruk in de maatschappij van toen en nu”. Zeker zal de relatie van de lithografie van toen en de hedendaagse chipsindustrie sterker tot uitdrukking kunnen worden gebracht. Het doel om te komen van een bezoekersaantal van thans ruim 6000 tot binnen enkele jaren 10.000 bezoekers per jaar zal middels o.a. deze uitbreiding zeker tot realiteit kunnen worden gebracht. Uit bezoekersonderzoeken blijkt de regionale bezoeker fors achter te blijven en blijkt de relatie/het verhaal tussen steendruk, sigarenindustrie en ASML voor vele mensen onbekend te zijn. Wanneer deze relatie verteld wordt vindt men het over het algemeen een leuk verhaal.

 

Omschrijving Project

Voor het Nederlands Steendrukmuseum blijkt de ruimte de belangrijkste beperkende factor om de doelen van het museum te verwezenlijken. Daarnaast wil het museum een levend museum zijn met volop actieve participatie van het publiek, maar ook door het geven workshops. Inmiddels zijn het nieuwe atelier t.b.v. workshops en de uitbreiding in vloeroppervlak expositieruimte gerealiseerd. O.a. vanuit Streekontwikkeling Boven-Dommel is een subsidie verstrekt om de beleving en innovatie van het museum te vergroten. Dit is gedaan door met innovaties in de inrichting te werken dimbare LED-verlichting met speciale lichtreceptuur en ‘zwevende 3D ophangsystemen’. Daarnaast is NSM nu bezig om met moderne technologie het museum aantrekkelijker te maken voor de jeugd. Daarnaast willen wij het besef van de belangrijke rol die de sigarenindustrie-lithografie heeft gehad in de fabricage van chips, en daarmee aan de basis heeft gestaan van de huidige informatiemaatschappij, meer onder de aandacht brengen van de regio. Door ook meer aandacht in het museum te hebben voor de link naar de huidige lithotechnologie kan het NSM ook mee bijdragen aan ‘het verhaal’ (of de canon) van onze succesvolle toptechnologie regio.

 

Verwachte output/Gevraagde input

Realisatie van een nieuw atelier t.b.v. workshops in de voormalige ANWB winkel en uitbreiding van het vloeroppervlak expositieruimte. Inmiddels zijn deze uitbreidingen gerealiseerd en willen we het NSM vooral faciliteren in het vergroten van het (regionaal) bezoekersaantal door het besef/verhaal ‘van arme zandgrond naar een bloeiende sigarenindustrie – van sigarenbandje tot ASML’ meer onder de aandacht te brengen.

Wie zit hier achter?

  • Frank van Oortmerssen, Nederlands Steendrukmuseum Valkenswaard
  • Drukkerij Vrijdag
  • Rabobank
  • ASML
  • Sweep Communicatieadvies
Terug naar overzicht