Sociale Signalering Plus

Hoe kunnen we zorgen voor meer samen redzaamheid middels eenvoudige technologie?

Inleiding

Er is een groot economisch en sociaal vraagstuk waar de zorgmarkt in Nederland (en andere landen) op dit moment mee kampen. Aan de ene kant nemen de overheidsuitgaven op zorggebied exponentieel toe, waardoor er diverse bezuinigingen zijn aangekondigd. En aan de andere kant neemt de vergrijzing flinke stappen tot het pas in 2040 stabiliseert. Dit resulteert in een economische uitdaging. Om het economisch vraagstuk op te lossen wordt er een beroep gedaan op de sociale gevoelens van de burgers. Help uw naasten en zij zullen u helpen. Dat is het credo. We moeten weer voor elkaar gaan zorgen, want de overheid kan het niet langer betalen. Dit is een enorme omslag in de zorg. De senioren van nu denken nog niet in dit patroon. Ze schrikken er van als ze zorggerelateerde producten zelf moeten aanschaffen. Onze verwachting is dat dit een overgangsperiode betreft van +/- vijf jaar. Al met al zitten we met complexe vraagstukken. Wij proberen met eenvoudige, doelmatige technologie deze problemen aan te pakken. Dit doen we op een unieke wijze. De huidige ‘domotica’ oplossingen, die hetzelfde doel nastreven, worden ontworpen vanuit de techniek. Dit heeft schitterende producten als resultaat met schier onbeperkte mogelijkheden, maar ze adresseren zelden de basisbehoefte van de eindgebruiker. Wij draaien dit proces om. Bij ons staan de wensen en eisen van de eindgebruiker altijd centraal. Dit hebben we geïnventariseerd en dit heeft de basis voor Sociale Signalering + gevormd. Sociale Signalering + is een veelomvattend concept, dat aansluit op de wensen van twee doelgroepen. De senioren en zijn/haar naasten. Met Sociale Signalering + willen we een antwoord bieden op de maatschappelijke problemen rondom de vergrijzing. Meer specifiek richten we ons op het langer thuis laten wonen van mensen met een verhoogd valrisico en dementie. Hiervoor zoeken we altijd de combinatie op met mantelzorgers.

 

Omschrijving Project

Om tot een totaal concept te komen, dient de cruciale eerste stap gezet te worden, waarbij we de uitdaging aangaan om een vroege acceptatie en adoptie van eenvoudige technologie te adresseren. We hebben daartoe het concept uitgekleed om de basis en de infrastructuur te kunnen organiseren. Deze eerste stap leidt tot een gratis app tegen een beperkte eerste investering. Het totaal concept vraagt een dermate hoge investering, dat we het stap voor stap aan moeten pakken. Veel senioren zijn in het bezit van een tablet, of zijn van plan er binnenkort een aan te schaffen. Ze willen graag ervaren hoe deze nieuwe producten werken. Ze vinden het leuk! De tablet vormt de basis van ons product. Ons product is namelijk gebaseerd op een app. Deze wordt geïnstalleerd naast alle andere alledaagse apps die een senior wil gebruiken. De app zorgt voor dagelijkse communicatie tussen senioren en zijn/haar naasten. Wat doet de app? Eigenlijk heel simpel. Hij registreert of de tablet gebruikt wordt of niet. Niet wat er mee gedaan wordt. We vragen om de tablet elke dag even te gebruiken. De app zorgt er voor dat de naasten hiervan op de hoogte worden gebracht. Dit staat gelijk aan een telefoontje van zoon of dochter waarin ze vragen of alles goed is. Wordt de tablet een dag niet gebruikt, zonder reden, dan krijgen de naasten hier ook een berichtje van. Ze zullen dan snel contact opnemen. De tablet is in dit geval de sensor. Op deze simpele manier is er dagelijks contact tussen de senior en zijn/haar naasten. Het kost geen moeite, geen geld en zorgt wel voor gemoedsrust. De installatie vindt plaats door middel van zelf samen te stellen Nederlandse zinnen. Een paar voorbeelden:

“Als er tussen 8.00 en 21.00 wel gebruik van de tablet wordt waargenomen dan email naar Jan.”, of “Als er tussen 8.00 en 21.00 geen gebruik van de tablet wordt waargenomen dan sms naar Jan en Marieke. De blauwe schuingedrukte woorden kun je naar eigen smaak aanpassen.

Kortom, het gebruik van de tablet geeft aan ‘alles gaat goed’. Dit dient elke dag te gebeuren. Geen gebruik geeft aan dat er mogelijk iets aan de hand is. Sociale Signalering + is een kale app, waar de gebruiker geen omkijken naar heeft. Enkel de installatie dialoog moet worden ingevuld en natuurlijk de gegevens van waar de berichtgeving naar toe moet. Sociale Signalering + registreert het gebruik van de tablet. Er wordt niet gekeken naar wat iemand doet, slechts naar of hij gebruikt wordt. Met de tablet toepassing vervangen we personenalarmering niet. Het systeem blijft in huis aanwezig. We voegen op dit moment enkel iets toe. We maken gebruik van de moderne techniek en sluiten aan bij de eenvoud van een jaren ’80 product. Deze app is natuurlijk ook toepasbaar op een smartphone. Zo wordt het systeem mobiel gemaakt. Dit volgt in een later stadium. Het project zal bestaan uit een doelgroeponderzoek, gebruikersonderzoek en een ‘naastenonderzoek’. We zetten een pilot op touw met minimaal 20 gebruikers over een periode van maximaal 6 maanden. Hierin wordt samengewerkt met welzijnsorganisatie Paladijn.

 

Verwachte output/Gevraagde input

Als eindproduct wordt een doelgroepenonderzoek opgeleverd die leidt tot de verdere ontwikkeling van een gratis applicatie die beschikbaar komt via de AppStore en/of GooglePlay. De app is gemakkelijk inzetbaar voor de doelgroep en kent een ‘back-end service’ om de installatie en berichtgeving te realiseren. De app wordt aangeboden in de look-and-feel van de welzijnsorganisatie Paladijn.

 

 

Wie zit hier achter?

  • Joost Hornman, AaMatic V.O.F
  • Paladijn
  • Open Remote
Terug naar overzicht