Slim Bos

Hoe kunnen we zorgen voor een betere verbinding tussen stad en land?

Inleiding

Natuur, groen en ontspanning zijn belangrijke elementen om de levenskwaliteit in de regio te waarborgen en de leefomgeving gezond te houden. Het transnationaal landschap de Groote Heide vormt met haar diverse (cultuur)landschappen een plek waar het fijn wonen, werken en recreëren is.

De Brainportregio, waartoe het transnationaal landschap behoort, is waardevol geworden dankzij de slimme inzet van innovatie, creativiteit en technologie. Om mensen aan te trekken en te behouden in de regio is het van belang om een hoge kwaliteit van leven te bieden. Begin 2012 ontstond bij verschillende mensen en organisaties het idee om de kracht van de Brainportregio duidelijker te verbinden met de omliggende natuur.


Omschrijving Project

Het is tijd om de kracht van Brainport in te zetten voor de natuur die haar omringt. Slim Bos om De Groote Heide slimmer te beheren en te beschermen. Om er mensen langer te laten vertoeven en op meerdere manieren te laten genieten van bos en heide. Slim Bos als plek waar mensen en bedrijven nieuwe innovaties kunnen uitproberen als experiment. Waarbij tevens de kracht en schoonheid van Brainport terug te zien is in Slim Bos. Projectgroep Slim Bos onderzoekt samen met alle partijen hoe we dit kunnen realiseren. Door kennis en ideeën uit te wisselen, en het allerbelangrijkst: het realiseren van alle overkoepelende plannen. De resultaten van de scoping sessie Slim Bos hebben geleid tot een visie welke zich vertaald heeft in een missie waar binnen vier domeinen te onderscheiden zijn, te weten: ‘werken in het wild’; ‘slim recreëren & leren’; ‘het bos als proeftuin’; en last but not least ‘slim beschermen & beheren’. Hierna volgt per domein wat we voor ogen hebben.

Werken in het wild: Elke dag reizen grote aantallen mensen langs de natuurgebieden rond Brainport op weg naar hun werk. Ze staan daarbij in de file of zoeken naar een tijdelijke werkplek. Ze zijn dan veelal afhankelijk van een internet- en telefoonverbinding. Een deel van deze mensen gebruikt de natuur rond Brainport in hun vrije tijd om te sporten/ontspannen. Diverse natuurpoorten en andere nader te bepalen locaties kunnen een alternatief vormen voor bestaande spitsvermijders als parkeerplaatsen en wegrestaurants. Ook kan er op deze plekken een combinatie gemaakt worden van sport/recreatie in de natuur en (flex)werken. Daarbij creëren we met dit concept letterlijk het spreekwoordelijke ‘de hei op’. Inmiddels is een 5-tal outdoor Wifiwerkplekken gerealiseerd nabij De Plaetse in Heeze.

Slim recreëren & leren: Jaarlijks worden de natuurgebieden rond Brainport ongeveer 2 miljoen keer bezocht. Om mensen uit te dagen meer en anders gebruik te maken van het bos is het nodig iedere doelgroep op maat te faciliteren. Een divers aanbod aan activiteiten en nieuwe manieren van educatie helpen daarbij. In het bos wordt op dit moment voor het realiseren van deze doelstellingen, nauwelijks gebruik gemaakt van nieuwe technologieën en innovatiemogelijkheden uit de Brainport regio. Het bos ontdekken op een interactieve manier. Je kunt er leren over de natuur en cultureel erfgoed via je smartphone, vogels tellen en de soorten opzoeken om later opdrachten te krijgen via je smartphone. Weten waar het wild en bepaalde vegetatie zich bevindt? Waar nesten zijn die met rust gelaten moeten worden? Waar je kunt parkeren? Waar modder te vinden is? Via de Slim Bos website kun je diverse apps downloaden die je de weg wijzen en de Do’s & Dont's geven in Slim Bos. Begin 2015 zal de Slim Bos app opgeleverd worden.

Het bos als proeftuin: We willen onderzoeken of het bos de functie van proeftuin zou kunnen vervullen voor de innovatieve ontwikkelingen van rondom liggende bedrijven en instellingen. Een plek waar zij kunnen experimenteren met nieuwe technologieën en waar onderzoek gedaan kan worden. Waar mooie dingen kunnen ontstaan die bedrijven en mensen verder kunnen helpen. We gaan op zoek naar partijen die zich vanuit hun filosofie, interesse of verdienmodel willen verbinden met het bos als proeflocatie. Zij kunnen dan binnen vooraf gestelde kaders het bos gebruiken voor research, innovatie experiment, testen en vergaren van kennis/inzichten. Inmiddels wordt het bos al als proeftuin gebruikt door TU Eindhoven (de relatie tussen natuur en gezondheid) en vanuit de ontwikkeling voor een Wildfire Detection System.

Slim beschermen & beheren: Ook het mobiliseren van de mensen rondom het natuurgebied biedt kansen. Een belangrijk doel is om regionale gebruikers door middel van meer bewustwording, een gezamenlijk gevoel van verantwoordelijkheid voor ‘ons bos’ te geven met betrekking tot natuurbeheer en -bescherming. Slim Bos geeft mensen inzicht in wat ze zelf en met elkaar kunnen doen. Regionale gebruikers melden zich aan als vrijwillige beheerders van ‘ons bos’. Via een virtuele community komen zij in contact met elkaar en met bosbeheer. Hier kunnen zij zich inschrijven voor verschillende activiteiten ten behoeve van bescherming en beheer van het bos. Ook kunnen zij anticiperen op veranderingen en noodzakelijke acties.


Verwachte output/Gevraagde input

Als eindproduct is een rapport opgeleverd (inspiratiedocument) van wat er allemaal mogelijk is binnen ‘ons bos’. Inmiddels zien we de eerste projecten, die passen binnen één van de vier domeinen, al ontstaan. We hopen op nog meer ‘aanhaking’ vanuit de bewoners, instellingen en bedrijven uit de Brainportregio.

Wie zit hier achter?

  • Staatsbosbeheer, Guus Verhorst
  • Gemeente Eindhoven & Gemeente Neerpelt
  • Strijp S beheer
  • De Groene Campus
  • Vrijetijdshuis Brabant
Terug naar overzicht