Revitalisering natuurwandelingen Waalre

Hoe kunnen we wandelen moderner maken en inspelen op de nieuwste mogelijkheden?

Inleiding

Wandelen blijft een activiteit die we veel zien en ook deze activiteit wordt moderner. Hier is al veel over te lezen en er zijn steeds meer mogelijkheden. Hierbij wordt vooral gekeken naar ICT toepassingen en social media. Het IVN en gemeente Waalre gaan hierbij aansluiten. De blauwe wandelroutes worden aangepast en er wordt gezorgd voor een breder publiek.

 

Het project

Door het uitvoeren van een aantal infrastructurele projecten zoals het reddingsplan herstelvennen met o.a. dit jaar een grootschalige aanpak bij het Meeuwven en het nieuwe fietspad, is het noodzaak de routes aan te passen. Daarnaast willen het IVN en de gemeente Waalre de content van de Aalsterheidewandeling geschikt maken voor het gebruik van social media zodat zij een breder publiek aanspreken. Verder willen het IVN en de gemeente Waalre met behulp van het ICT onderwijs de content omvormen door middel van 2 digitale fases. Fase 1: Foto/video, fase 2: aansluiten bij de Ons Bos app. Ook is het onderhoud van de routepalen nodig. Hierbij gaat het om 100 routepalen die moeten worden vervangen of bijgeschilderd.

 

Verwachte output/gevraagde input

De routes moeten weer goed te gebruiken zijn voor het publiek dat op eigen gelegenheid wil gaan wandelen. Door het opwaarderen en digitaliseren van de content zijn de wandelingen voor een breder publiek beschikbaar en stimuleren deze ook gezond bewegen met plezier. Het plan levert een belangrijke bijdrage op het gebied van natuurbeleving, recreatie en toerisme in gebied Boven-Dommel.

Terug naar overzicht