Natuurpoort De Achelse Kluis

Hoe kunnen we De Achelse Kluis opwaarderen tot natuurpoort?

Inleiding

Het kloostercomplex De Achelse Kluis is sinds jaar en dag een bekende toeristische voorziening. Het is voor vele bezoekers aan de Groote Heide het begin- en/of eindpunt. Daarmee is de oorspronkelijke kloosterfunctie steeds meer op de achtergrond geraakt. Ook het omliggende kloosterlandschap is gaande de tijd veranderd en minder leesbaar geworden. Het kloostercomplex is gelegen op het grondgebied van zowel de gemeente Heeze-Leende als de Belgische gemeente Hamont-Achel. Staats Bosbeheer is de terreinbeherende instantie van de omliggende gronden in Nederland.

Omschrijving Project

De gemeente Heeze-Leende wil samen met de partners Hamont-Achel, Staatbosbeheer, Visit-Brabant en de provincie Noord-Brabant de Achelse Kluis behouden en opwaarderen zodat de huidige toeristische en recreatieve functie van deze plek wordt behouden en versterkt voor de toekomst. Opwaarderen tot natuurpoort is daartoe een gewenste ontwikkeling. Dit betekent dat aan de voorwaarden van een natuurpoort, zoals gesteld zijn door Visit-Brabant, moet worden voldaan. Belangrijkste aandachtspunt daarbij is het verplaatsen van het parkeerterrein zodat deze op een kortere afstand van het kloostercomplex wordt gesitueerd. Daarnaast is herinrichting van de directe omgeving een aandachtspunt. Het terugbrengen van het oorspronkelijke kloosterlandschap is daarmee het tweede doel dat wordt nagestreefd om de locatie te verbijzonderen. Deze stap gebeurd in nauw overleg met de provincie Noord-Brabant.

 

Verwachte output/Gevraagde input

Doel is dat de huidige functie en omgeving van De Achelse Kluis wordt geoptimaliseerd tot natuurpoort, waarbij het voormalige kloosterlandschap weer zichtbaar wordt.

(Fotograaf: Melchert Meijer zu Slochtern)

Wie zit hier achter?

  • Gemeente Heeze-Leende
  • Gemeente Hamont-Achel
  • SBB
  • Visit Brabant
  • Provincie Noord-Brabant
Terug naar overzicht