Meer bestedingen in de dorpskernen

Hoe kunnen we meer recreanten naar de dorpskernen trekken?

Inleiding

Uit een in 2012 verschenen onderzoek (vrijetijdsmonitor SRE) blijkt dat de vrijetijdseconomie in de verschillende gemeenten goed zou moeten zijn voor een flinke besteding in horeca en detailhandel. Echter, de praktijk blijkt anders. Tevens blijkt uit tellingen dat er in het buitengebied van Groote Heide jaarlijks 2 miljoen mensen recreëren. Dit zijn geen unieke bezoeken, maar aantallen bezoeken. Vanuit de theorie (ZKA-rekenmodel) zouden deze recreanten goed moeten zijn voor een omzet van 10 miljoen euro per jaar in het gebied. Kortom, de potentie is er, alleen de recreanten blijven veelal in het buitengebied of nemen hun eigen consumpties mee.

 

Omschrijving Project

Vanuit de samenwerkende VVV’s wil men een programma opstellen hoe het gebied beter op de kaart gezet kan worden en hoe we meer bezoekers/bestedingen het gebied in kunnen trekken. Voor dit programma zal financiering gevraagd worden aan ondernemers en overheden. Binnen het programma is vooral aandacht voor onderzoek (bekendheid en behoefte), professionalisering van de samenwerking/organisatie, marketing & communicatie, kwaliteitsverbetering van (digitale) infrastructuur en (digitale/innovatieve) informatievoorziening en stimulering van (innovatieve) productontwikkeling. Financiering wil men mogelijk maken door het gezamenlijk opzetten (en financieren) van een gebiedsfonds.

 

Verwachte output/Gevraagde input

Meer bekendheid van Groote Heide en meer bestedingen in het gebied. Men verwacht dit te bereiken door een betere samenwerking tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers en overheid. Verder wil men de VVV’s professionaliseren en de samenwerking professionaliseren middels een ‘gebiedsorganisatie’ en bijbehorend fonds (PPS-constructie). Gevraagde input is vooral mensen die willen meedenken in hoe we dit kunnen bereiken of daadwerkelijk iets in de uitvoering kunnen betekenen.

Wie zit hier achter?

  • Samenwerkende VVV's De Groote Heide
Terug naar overzicht