Kunst wandelroute Kloostervelden ‘Prikkels en Tintelingen’

De kracht van de natuur versterken met kunst

Door middel van kunst in de buitenlucht de kans op ontmoetingen vergroten en de kracht van de natuur versterken.

Inleiding

In Sterksel is de omvorming van de voormalige instellingslocatie Providentia naar de nieuwe wijk Kloostervelden in volle gang. Het project Kloostervelden is een initiatief van Kempenhaeghe; het wordt een nieuwe wijk in de gemeente Heeze-Leende en maakt onderdeel uit van het dorp Sterksel.

De cliënten van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg Kempenhaeghe - bewoners met epilepsie en een verstandelijke beperking - die woonachtig zijn in Kloostervelden, zijn aangewezen op een beschermde woonomgeving. Om een verantwoord leefklimaat met gezelligheid, levendigheid en geborgenheid aan deze groep, veelal verstandelijk beperkte mensen, te bieden, wordt er momenteel een geheel nieuwe woonwijk gerealiseerd met een dorpse uitstraling . Het op omgekeerde integratie gericht plan biedt tevens de mogelijkheid tot behoud en renovatie van de op het terrein aanwezige gebouwen met een cultuurhistorische waarde (het klooster, de kapel, de boerderij en de galerie) en een aanzienlijke kwaliteitsverbetering van de parkachtige wijk de omliggende natuur (totaal 75 ha). Na afronding van de wijk Kloostervelden zullen alle 176 cliënten van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg Kempenhaeghe een nieuwe kleinschalige huisvesting hebben en daarnaast zullen zo’n 180 nieuwe woningen door zo’n 400 nieuwe buren worden bewoond.

 

Het project

Door de parkachtige omgeving van Kloostervelden wordt een bijzonder struinpad (Bomerpad genaamd) aangelegd. Het struinpad is vrijliggend, veilig, rolstoeltoegankelijk en kronkelt zich een weg door de wijk en een deel van het omliggende natuurgebied. De komende jaren gaan diverse kunstenaars kunstobjecten realiseren waardoor een kunst wandelroute ontstaat. Hierbij staat stimuleren van bewegen in de buitenlucht, het op een laagdrempelige manier bevorderen van ontmoetingen en versterking van de kracht van de natuur centraal. Het project verbindt op een unieke manier de zorg, de kunstensector, onderwijs en de natuur met elkaar.

Het project wordt mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Brabant vanuit het kunstencentrum BKKC, Stichting Vrienden van Kempenhaeghe en de interne Kempenhaeghe-organisatie . Op locatie zal een ‘artist in Residence’ ingericht worden waarin wisselende kunstenaars ter plekke aan hun kunstobject werken. Bovendien zijn vanuit het St. Lucascollege in Boxtel de afgelopen maand dertien studenten afgestudeerd met een ontwerp voor de kunstroute. De bedoeling is dat van deze ontwerpen uiteindelijk ook twee of drie ontwerpen onder begeleiding van een professionele kunstenaar (co-creatie) worden gerealiseerd.

 

Verwachte output/gevraagde input

Kempenhaeghe gaat in de parkachtige wijk Kloostervelden een kunstwandelroute realiseren. Waarbij de kunstobjecten in het groen bijdragen aan laagdrempelige ontmoetingen, bewegen in de buitenlucht stimuleren en de helende kracht van groen versterken.

Wie zit hier achter?

  • Kempenhaeghe
Terug naar overzicht