Het Groen Blauw Stimuleringskader Boven-Dommel

Hoe kunnen we landschapsbeheer door burgers en boeren stimuleren?

Inleiding

Het agrarisch buitengebied is in de afgelopen decennia veel van haar landschapselementen (wandelpaadjes, bomen, heggen en waterpartijtjes) kwijt geraakt. Om de agrariërs en particulieren in het buitengebied te bewegen om het onderhoud van het bestaand, en de aanleg van nieuwe landschapselementen ter hand te nemen is Het Groen Blauw Stimuleringskader (STIKA) opgezet. Het biedt de mogelijkheid om zowel de aanleg als het beheer van landschapselementen te vergoeden. Ook kan er een bedrag worden verkregen om de grond, die nodig is om een landschapselement aan te leggen, in de vorm van inkomstenderving of waardedaling, te vergoeden.

 

Omschrijving Project

Met het gebiedscontract Boven-Dommel wordt een gebiedsspecifieke invulling gegeven voor de stimulering van landschapsbeheer en de aanleg van ommetjes door agrariërs en particulieren in de gemeenten Cranendonck, Eindhoven, Waalre, Heeze-Leende en Valkenswaard in het agrarische buitengebied te verhogen.

Het gebiedscontract dat in 2009 werd afgesloten, loopt af. Voor de continuïteit van het landschapsbeheer en de rol van de agrariërs en particulieren bij het landschapsbeheer leveren is het belangrijk dat er ook na 2014 financiën beschikbaar blijven. Er worden op dit moment door gemeenten, provincie, waterschap en Brabants Landschap voorbereidingen getroffen om een nieuw gebiedscontract af te sluiten.

 

Verwachte output/Gevraagde input

Gebiedscontract Groen Blauw Stimuleringskader in het gebied Boven-Dommel

 

(Fotograaf: Provincie Noord-Brabant)

Wie zit hier achter?

  • Agrarische natuurverenigingen en gemeenten in Boven-Dommel
  • Brabants Landschap
  • Provincie Noord-Brabant.
Terug naar overzicht