Dommelpad

Hoe kunnen we het Dommelpad vermarkten?

Inleiding

De voormalige Reconstructiecommissie Boven-Dommel heeft in 2009 het initiatief genomen tot het ontwikkelen van een Dommelpad als recreatieve wandel- en fietsroute. Samen met het Waterschap De Dommel is de ambitie opgepakt om deze route te ontwikkelen voor het gehele stroomgebied van de Dommel.

Namens de Reconstructiecommissie Boven-Dommel heeft SRE Milieudienst in samenspraak met Waterschap de Dommel en de twee andere Brabantse Reconstructiecommissies eind 2010 aan Routewerk de opdracht verleend voor een inventarisatie van de mogelijkheden voor een wandelroute en een fietsroute tussen bron en monding van de Dommel.

Het Dommelpad doorkruist veel verschillende gemeenten en gebieden. Het is daarom van belang dat er afstemming tussen deze partijen is.  Ook dienst er een overkoepelende ‘structuur’ te komen die toeziet op de realisatie conform afspraken, een uniforme vermarkting en behoud van het pad met uitstraling voor de toekomst.

VVV Noordoost-Brabant, als partner in Routebureau Brabant, heeft de taak op zich genomen om uitvoering te geven aan de realisering en vermarkting van het Dommelpad.

 

Omschrijving Project

Het doel van het project ‘Dommelpad’ is om zowel de lokale bevolking als recreanten van elders te laten genieten van de Dommel met de omliggende natuur, het landschap en de cultuurhistorie van het gebied. Tevens is het doel om de relatie stad-platteland te versterken en de gemeenten en haar verhalen onderling te verbinden. Prachtige routes langs de Dommel zorgen voor een mooi beeld van de rivier. Passende arrangementen langs de Dommel zorgen voor voldoende uitrustpunten voor fietsers en wandelaars.

Daarnaast heeft het project tot doel de economie in het gebied te stimuleren. De realisatie van een Dommel fiets- en wandelroute kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verder versterken van de toeristische en economische betekenis van de Dommel. Fiets- en wandeltoerisme is namelijk een belangrijke economische factor, die ook internationaal voortdurend nog aan belang wint. Een studie die in 2009 in opdracht van het Europees Parlement werd uitgevoerd, komt, na het beoordelen van uiteenlopende bronnen, uit op een schatting van 2,8 miljard fietsroutes per jaar in Europa, met een totale economische impact van € 54 miljard.

 

Verwachte output/Gevraagde input

Een fiets- en wandelroute langs De Dommel, zodat kan worden genoten van de omliggende natuur  en de economie in het gebied wordt gestimuleerd.

 

Wie zit hier achter?

  • Routebureau Brabant
Terug naar overzicht