Dommeldal-De Hogt

Hoe kunnen de kwaliteiten en potenties van het gebied Dommeldal-De Hogt beter worden benut voor natuur, landschap, recreatie en landbouw?

Inleiding

De gemeenten Eindhoven, Veldhoven en Waalre hebben samen met Brabant Water, waterschap De Dommel en DLG de handen ineen geslagen om de aanwezige kansen en potenties in het gebied Dommeldal-De Hogt te benutten. Eén van de projectdoelen is de realisatie van een Slow Lane.

Het plan beoogd de volledige EHS-realisatie in dit gebied door inzet van 4 componenten uit het GOB: Verwerving, functieverandering naar natuur, Ondernemende EHS en inrichting.

De verwerving is de meest lastige component in het geheel. Om dit te kunnen realiseren, willen de partners een volledig agrarisch bedrijf aankopen buiten de EHS. Doordat dit bedrijf op warme grond (woningbouw) aan de noord-kant van Waalre is gelegen, kunnen ze hier een 'plus' betalen die vergelijkbaar is met een volledige schadeloosstelling. Een groot deel van de op deze manier verkregen grond willen ze vervolgens gebruiken om agrariërs uit de aanliggende EHS te ruilen. Op deze manier kan zowel landbouwkundige structuurversterking, als EHS worden gerealiseerd.

Naast de verwerving, hebben de gemeenten besloten hun eigen landbouwgrond binnen de EHS te verkopen aan Natuurmonumenten en zal Brabant Water de huidige pachter van hun grond proberen te verplaatsen, waarna ze de grond middels functieverandering omzetten in EHS. Als laatste wordt er een traject in gang gezet om agrariërs in de EHS te verleiden over te stappen op de Ondernemende EHS. Ook hiervoor zal (eventueel nog te verwerven) ruilgrond van de partners worden ingezet.

Al met al een zeer ambitieus project dat in eerste instantie staat of valt met de verwerving van een agrarische bedrijf aan de noordkant van Waalre. De mindset van de partners is in ieder geval goed en het project lijkt degelijk in elkaar te steken. De werkeenheid ziet zeker kansen voor een geslaagde subsidieaanvraag bij het GOB BV.

 

Omschrijving Project

Het gebied Dommeldal-De Hogt is onderdeel van het project Slowlane, dat is opgenomen in de grotere gebiedsontwikkeling Brainport-Avenue. Dit project beoogt met Rijkssteun het Brainportvestigingsklimaat langs de snelwegruit aan de westzijde van Eindhoven te versterken. Het project Slowlane verbindt de campusgebieden rondom de stad door middel van een hoogwaardige fietsroute in het groen. Dommeldal-De Hogt is gelegen op het grondgebied van de gemeenten Eindhoven, Waalre en Veldhoven langs de Dommel rondom knooppunt De Hogt (A2/A67). In dit deelgebied gaat het niet alleen om de fietsroute tussen de HighTech Campus en ASML, maar ook om de kwaliteit van het uitloopgebied van woon- en werklocaties. De gebiedsontwikkeling behelst transformaties van landbouw naar natuur, landschap en recreatie. De werkeenheid van het GOB is volledig op de hoogte en is positief over de voorgenomen gebiedsontwikkeling.

 

Verwachte output/Gevraagde input

Ontwikkeling van de Slow Lane en realisatie van de EHS.

Wie zit hier achter?

  • Gemeente Eindhoven, Veldhoven en Waalre
Terug naar overzicht