Boswerken

Hoe kunnen we zorgen voor werkplekken in de natuur?

Inleiding

Boswerken is een flexibel concept voor wifi-werk- en vergaderplekken. Het concept biedt een aantal modules die ieder een andere functie en/of grootte hebben. De toekomstige exploitant van het gebouw (een lokale ondernemer) kan op basis van de locatie en de vraag op die plek een keuze maken voor drie modules, welke samengebracht worden tot één gebouw. Het is voor een ondernemer dus ook mogelijk om verschillende combinaties te maken en dus een groter aanbod te kunnen bieden.

Zo zou een wifi-werk- en vergaderruimte kunnen worden gericht op de flexwerker, maar ook op een team van meerdere mensen die samen willen vergaderen.

 

Omschrijving Project

Boswerken is in verschillende opzichten een vernieuwend concept. Allereerst is Seats2Meet een bekend concept waarbij werkplekken in een stedelijke omgeving worden aangeboden. Boswerken is eigenlijk de nieuwe groene Seats2Meet. Het biedt mensen de gelegenheid om eens een dagje in de natuur te werken of vergaderen en vergroot daarmee het aanbod voor de flexwerker. Het verschil m.b.t. de werkplek zit in de omgeving: het concept draait volledig om de beleving van die omgeving, dat is het 'unique sellingpoint'. De beleving wordt gerealiseerd door een Y-vormige plattegrond, waarbij de kopse kanten van de modules zijn voorzien van grote gevelopeningen met draaibare delen. Dit moet de gebruiker het gevoel geven dat hij/ zij zich echt midden ín de natuur bevindt. Daarnaast wordt het gebouw ontwikkeld als product dat nog relatief onbekend is in de bouwwereld. Ontwerpen worden meestal maar één keer gerealiseerd, waardoor steeds opnieuw eenzelfde proces wordt doorlopen en er nauwelijks sprake is van feedback van gebruikers. Door het gebouw als product te zien en het concept uit te rollen na de productie van het prototype, ontstaat de mogelijkheid om het gebruik te monitoren, te leren van de gebruiker en feedback te verwerken in de productie van de daarop volgende gebouwen. Veel mensen rijden dag in, dag uit de drukke steden in om te gaan werken. Boswerken wil inspelen op de trend dat mensen steeds flexibeler hun werkplek kiezen, maar doet dat op een vernieuwende manier door ruimte aan te bieden in de natuur. Even onthaasten, een praktische locatie kiezen die vlak bij de afslag van de snelweg is gelegen, maar toch rustig en groen is.

De natuurlijke omgeving, die zo afwijkt van wat veel werknemers gewend zijn, kan hen inspireren en laat hen even ontsnappen aan alle afleiding en hectiek van de dagelijkse werkomgeving. Het ontwerp is gemaakt door twee jonge architecten die zijn opgeleid aan de Technische Universiteit Eindhoven. Daarnaast wordt kennis verworven middels onderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven en ingezet ten behoeve van de werkplek in de natuur. Twee voorbeelden van hoe de kennisindustrie en creatieve industrie van de stad wordt verbonden met het vergroten van de beleving van de natuur.

 

Verwachte output/Gevraagde input

Een modulair prototype van een ‘indoor’ wifi-werkplek, opgetrokken uit hout van Staatsbosbeheer in een eigentijds design. Dit prototype is opschaalbaar naar een kleine serie (ideaal voor plaatsing bij Natuurpoorten in Brabant) en kent een eigen boekingssysteem.

Wie zit hier achter?

  • Kristel Hermans Architectuur & Moodworks Architecture
  • Staatsbosbeheer
  • Bouwbedrijf Van der Maazen B.V.
  • TU Eindhoven
Terug naar overzicht