Bijenhotel in de omgeving van kasteel Cranendonck

Hoe kunnen we bijdragen aan het voortbestaan van de wilde bijen?

Inleiding

Het gaat niet goed met de wilde bijen, dit terwijl ze enorm belangrijk zijn voor de biodiversiteit en de landbouw. Wist u dat tweederde van wat we eten zijn oorsprong vindt bij plantbestuiving? Naast de Honingbij komen in Nederland ruim 350 soorten wilde bijen voor. Omdat veel wilde bijen specifiek stuifmeel halen bij bepaalde planten, en deze daarbij bestuiven , spelen ze een belangrijke rol in de Nederlandse ecosytemen. Een groot aantal van hen staat op "de rode lijst" en heeft daarom bescherming nodig. 

 

Het project

ANV Land van Cranendonck gaat daarom een bijenhotel realiseren in de omgeving van kasteel Cranendonck. Dit omdat hier de mogelijkheid bestaat om een noodzakelijke biotoop te maken met de juiste drachtplanten en bloeiende planten gedurende het gehele seizoen. Ook de reeds aanwezige fruitbomen zijn hierbij van belang. Het bijenhotel moet zo een bijdrage leveren aan het voortbestaan van de wilde bij. Het zorgt daarnaast voor een levendige en inspirerende activiteit op die plaats.

 

Verwachte output/gevraagde input

Door voldoende nestgelegenheid op de juiste plaats en een gevarieerd aanbod van drachtplanten verdeeld over de vliegseizoenen in de directe omgeving wordt de wilde bij een plek geboden en kan de bestuiving en daarmee ook de voortplanting van de vele (wilde) planten op termijn worden veilig gesteld.

Naast de voordelen die het voor de bijen en de planten biedt, zal er ook een mogelijkheid worden geboden voor (basisschool)kinderen om educatief en vooral zelf ontdekkend bezig te zijn zodat plezier in de natuur wordt gestimuleerd en het latere besef van verantwoordelijkheid voor natuur en milieu kan groeien.

 

Wie zit hier achter?

  • ANV Land van Cranendonck
Terug naar overzicht