Organisatie

Het Coöperatiehuis

Het uitvoerend orgaan van de coöperatie is ‘Het Coöperatie Huis’. Het Coöperatie Huis is gevestigd in Soerendonk. De medewerkers van het Coöperatie Huis hebben de volgende taken:

 • Coördinatie en centraal aanspreek- en verzamelpunt;
 • Initiator, inspirator, facilitator en aanjager;
 • Verkenner en ontwikkelaar;
 • Verbinder, matchmaker, makelaar en schakelaar;
 • Troubleshooter, adviseur en katalysator;
 • Overall (helicopter) view op het gebied;
 • Monitoring, verantwoording en communicatie.

Het Coöperatie Huis heeft vijf medewerkers:

De Gebiedsraad

Zij is verantwoordelijk voor het bepalen van de kaders waarbinnen wordt gewerkt. Dit wordt vormgegeven in een gebiedsprogramma voor Boven-Dommel.

De gebiedsraad bestaat uit de leden afkomstig van:

 • Overheid
 • Ondernemers
 • Onderwijs
 • Dorpsraden/Burgers
 • Maatschappelijke organisaties

Voorzitter gebiedsraad: Mw. Marga Vermue

(Dagelijks) Bestuur

De rol van het dagelijks bestuur is toezicht houden op de activiteiten en de investeringen van de Coöperatie. Het dagelijks bestuur kent 4 leden:

 • Mw. Mary-Ann Schreurs (Wethouder gemeente Eindhoven)
 • Dhr. Mart Wijnen (Wethouder gemeente Valkenswaard)
 • Dhr. Ger Swinkels (Innocity)
 • Dhr. Lex Huijbers (Waterschap De Dommel)