Wat vragen wij van u en wat hebben wij te bieden?

Wat vragen wij van u als lid?

Van alle leden wordt verwacht dat zij het volgende ‘inbrengen’:

 • Verlanglijstjes: ambities, ideeën, projecten en kansen die men wil realiseren, kenbaar gemaakt middels ‘hoe kunnen we vragen’ (hoe kan ik...?, hoe zorg ik voor…?, hoe kom ik aan…?);
 • Lidmaatschapsbijdrage;
 • Sociaal kapitaal: kennis, expertise, creativiteit en netwerk;

en als de mogelijkheden zich daarvoor voordoen:

 • Sociale overwaarde: datgene wat over is of gemist kan worden op de plek waar het nu niet van waarde is terwijl het door het op een andere plaats in te zetten, op een ander manier te verbinden, weer van nut kan zijn. Het gaat hierbij om materiële zaken, ideeën, of hulp;
 • Middelen: investeringen die toch gedaan worden in een bepaald project en door te verbinden bijvoorbeeld als cofinanciering gebruikt kunnen worden, of kunnen leiden tot ‘werk met werk maken’.

Wat krijgt u er voor terug?

Binnen de coöperatie is een aantal ‘middelen’ beschikbaar om ‘het gebiedsprogramma’ en ‘de verlanglijstjes’ te faciliteren. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

 • Economische Voucher en Maatschappelijke Voucher (financiële ondersteuning o.b.v. cofinanciering.
 • Zeefdagen (boven tafel krijgen van ideeën van de verschillende leden aan ambities, projecten en ideeën);Scoping sessies (samen met andere belanghebbenden de kaders/contouren van je vraag/project c.q. mogelijk programma bepalen. Een voorbeeld hiervan is het project Slim Bos);
 • Innovatie challenge (rondom een mogelijke innovatie komen tot een cluster van bedrijven en een businesscase, geprikkeld door een maatschappelijke ontwikkelvraag die kan leiden tot economische spin-off zoals bijvoorbeeld de ‘bosbrandsensor’);
 • Financieringsloket (met diverse deskundigen op het vlak van subsidies, fondsen, crowdfunding en andere financieringvormen de mogelijkheden voor (een) project(en) onderzoeken);
 • Durf-te-vragen sessies (samen nadenken over concrete ‘hoe kunnen we’-vragen, waarbij vooral sociaal kapitaal en sociale overwaarde wordt ingezet. Veelal snelle methode die geschikt is voor leefbaarheids vraagstukken);
 • Waardecreatie sessies (co-creatie sessie met partijen uit de keten/omgeving om tot productontwikkeling te komen);
 • Creativiteitspool (samen met o.a. studenten of vanuit verschillende expertises tot creatieve oplossingen komen voor bepaalde vragen);
 • Marktplaats (delen van verlanglijstjes) via de website van Streekontwikkeling Boven-Dommel (zowel onder de leden als extern);
 • Overige netwerkbijeenkomsten en evenementen (zoals bijvoorbeeld Open Business Borrels).

Lid worden?

Hier vindt u het inschrijfformulier.

 

Meer informatie over lid worden?