Coöperatie Streekontwikkeling Boven-Dommel

Welkom bij Coöperatie Streekontwikkeling Boven-Dommel

Wat is de Coöperatie Streekontwikkeling Boven-Dommel?

De coöperatie streekontwikkeling Boven-Dommel gaat bestaan uit overheden, maatschappelijk organisaties, kennisinstellingen, terreineigenaren, ondernemers en particulieren. Wij werken op basis van gelijkwaardigheid en voelen ons gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkelingen in het gebied Boven-Dommel. We hebben gekozen voor de coöperatieve vorm omdat we zo als onderneming aan de slag kunnen; we staan voor durven en doen! Het gebied beslaat de gemeenten Eindhoven, Veldhoven, Waalre, Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck.

Wat is het doel van de coöperatie?

Het doel van Coöperatie Streekontwikkeling Boven-Dommel is: ‘door samenwerking (interactie, participatie, co-creatie) tussen alle actoren (overheid, ondernemers, onderwijs, maatschappelijke partijen en burgers) uit het gebied Boven-Dommel komen tot een vitale en duurzame regio door het realiseren van economische, ruimtelijke en sociaal-maatschappelijk projecten die leiden tot meer beleving & innovatie’ (techniek, design, knowledge).

De Coöperatie werkt van uit twee lijnen:

  1. Een gebiedsprogramma voor het gebied Boven-Dommel als geheel dat past binnen onze ambitie ‘beleving & innovatie’;
  2. Vraaggerichte projecten uit het gebied faciliteren die passen binnen het gebiedsprogramma en bijdragen aan onze ambitie.

Wat doet de coöperatie?

De coöperatie zorgt er allereerst voor dat zij op de hoogte is van zoveel mogelijk plannen en projecten die met vitaliteit  en duurzaamheid te maken hebben. Of het nu gaat om ideeën of uitgewerkte projectplannen, afkomstig van leden of niet-leden: de coöperatie fungeert als spin in het web. Vervolgens neemt de coöperatie en al haar leden de rol aan van creatief meedenker, facilitator, verbinder of aanjager voor projecten die passen binnen onze doelstellingen. Steeds speelt innovatie een belangrijke rol. Eventueel vergemakkelijkt de coöperatie de realisatie van plannen door een kleine startbedrag beschikbaar te stellen. Voor een schematische weergave van de werkwijze klik hier.

Voorbeelden

Wilt u een concreet beeld krijgen van de activiteiten van Coöperatie Streekontwikkeling Boven-Dommel, kijk dan op de pagina met Projecten & Ideeën.

 

Neem contact met ons op