Provincie steunt buurtcultuurwerk ook in 2015

Provincie steunt buurtcultuurwerk ook in 2015

2 december 2014

Kunst inspireert en brengt bewoners dichter bij elkaar, en vergroot daarmee de leefbaarheid in buurten, wijken en dorpen. Om dit te stimuleren, ondersteunt de provincie al sinds 2011 buurtcultuurwerk, een initiatief van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Inmiddels zijn al 100 projecten in de praktijk uitgevoerd.

Gemeentelijk buurtcultuurfonds

Ook verschillende woningcorporaties, verspreid over heel Brabant, hebben een eigen buurtcultuurfonds. Momenteel wordt bovendien door het Prins Bernhard Cultuurfonds, dat de buurtcultuurfondsen coördineert, gesproken met een aantal gemeenten over een gemeentelijk buurtcultuurfonds. Daarmee wordt een nieuwe stap gezet in het succesvolle project. Met 8 gemeenten wordt inmiddels gesproken; 2 grote gemeenten hebben serieuze plannen om binnenkort te starten.

Leefbaarheid

Gedeputeerde Brigite van Haaften is erg enthousiast over buurtcultuurwerk. “Het stelt een buurt of wijk in staat een project te organiseren dat de samenleving verlevendigt en een duurzame bijdrage levert aan het culturele klimaat en de leefbaarheid. Het zorgt ervoor dat mensen voelen dat ze zelf invloed hebben op hun omgeving en wat daar gebeurt. Bovendien wordt de kwaliteit van de projecten geborgd doordat professionele kunstenaars de bewoners begeleiden.

De projecten van het Buurtcultuurfonds worden gemonitord door de landelijke organisatie Community Arts Laboratorium, CAL-XL. Het brengt de belangrijkste omgevingsfactoren en effecten van een buurtcultuurproject in beeld. Het Prins Bernhard Cultuurfonds levert gegevens hiervoor aan.

Terug naar archief