POP3 Brabant van start!

POP3 Brabant van start!

10 november 2015

Innovatie vormt de rode draad in het POP3 Brabant. De eerste drie openstellingen stimuleren elk de innovatie van het platteland in verschillende fasen van het innovatieproces. Het gaat om ontwikkeling, eerste uitrol door koplopers en brede uitrol. 

De drie openstellingen betreffen:

  1. Kennisoverdracht bodem & water op landbouwbedrijven
  2. Innovaties voor precisiebemesting
  3. Samenwerking voor innovaties - testfaciliteiten

Voor alle drie de openstellingen geldt dat u tot en met 11 december 2015 een aanvraag voor subsidie kunt indienen. De drie openstellingen werken op basis van een tendersystematiek, de beste projecten worden gehonoreerd.

Aanvragen: dit heeft u nodig

Per openstelling is een specifiek format aanvraagformulier en format projectplan beschikbaar. Voor elke openstelling geldt ook een specifieke lijst met verplichte bijlagen. De subsidieregeling, de documenten m.b.t regelgeving en de formulieren vindt u op de website van Stimulus via 'Documenten'.

Meer informatie

Kijk op de website www.stimulus.nl voor uitgebreide informatie. Voor meer informatie over de openstellingen kunt u ook terecht bij Stimulus Programmamanagement, via 040 237 01 00 of info@stimulus.nl. 

Terug naar overzicht