Natura 2000-beheerplannen zijn vastgesteld

Natura 2000-beheerplannen zijn vastgesteld

23 juli 2015

 

Momenteel liggen de ontwerpbeheerplannen bij de andere bevoegd gezagen voor vaststelling; het Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Ministerie van Defensie. In september vindt vaststelling plaats. Daarna zijn de beheerplannen gereed voor de inspraakperiode. Voorlopige datum van de inspraakperiode start op maandag 12 oktober. Er worden inloopavonden georganiseerd.

 

Beheerplannen waarvan de provincie voortouwnemer is:

1.    De Langstraat

2.    Kampina & Oistersewijkse Vennen

3.    Vlijmense Ven, Moerputten, Bossche Broek

4.    Brabantse Wal

5.    Loonse & Drunense Duinen

6.    Regte Heide en Riels Laag

7.    Kempenland-West

De concept-ontwerpbeheerplannen zijn te lezen via: brabant.nl/natura2000

 

Beheerplannen waarvan het Ministerie van Economische Zaken voortouwnemer is:

1.    Strabrechtse Heide & Beuven

2.    Oeffeltermeent

3.    Ulvenhoutse Bos

Beheerplannen Economische Zaken

Het Ministerie van Economische Zaken heeft de bovenstaande drie beheerplannen opgesteld en is verantwoordelijk tot en met de definitieve vaststelling. De provincie werkt nauw samen met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die voor het Ministerie de inspraakprocedure organiseert. Het doel is om de inspraakprocedure op een uniforme wijze te organiseren.

Andere beheerplannen

Ook andere voortouwnemers zijn bezig met de vaststelling van de ontwerpbeheerplannen. Momenteel ligt het ontwerpbeheerplan Hollands Diep ter inzage (tot 30 juli). Dit plan is onderdeel van het overkoepelende beheerplan Deltawateren. Het plan is opgesteld door Rijkswaterstaat, in samenwerking met de provincie.

Het ontwerpbeheerplan Loevestein, Pompveld en Kornsche Boezem is gezamenlijk opgesteld door de provincie Gelderland en de provincie Noord-Brabant. De provincie Gelderland zal de inspraakperiode voorbereiden. De voorlopige startdatum voor deze periode is 12 oktober.

Terug naar overzicht