Mary-Ann Schreurs over De Groote Heide

Mary-Ann Schreurs over De Groote Heide

22 april 2015

Een interview met Mary-Ann Scheurs voor de site van De Groote Heide

 

Vanwaar uw belangstelling in De Groote Heide?

 

Daar kan ik heel kort over zijn: omdat dit uitgestrekte natuurlandschap van Eindhoven tot Hamont-Achel werkelijk een parel is! Ik zeg bewust parel en geen pareltje omdat het  gebied groter is dan nationaalpark de Hoge Veluwe. De Groote Heide is voor Eindhoven erg belangrijk omdat inwoners uit Eindhoven er kunnen recreëren. Hét verbindend element tussen de stad en De Groote Heide is de waterloop van De Dommel. Deze waterloop brengt de natuur van De Groote Heide tot ín onze stad. Hierdoor is er een mooie symbiose ontstaan tussen het stadse leven en de kwaliteiten van natuur en landschap.

 

Welke ambities heeft u als Eindhoven met De Groote Heide en hoe kijkt u aan tegen grensoverschrijdende samenwerking?

 

De Dommel vormt samen met andere beeksystemen, waaronder De Tongelreep en De Rul, de ruggengraat van De Groote Heide. Deze beeksystemen beginnen in België; De Groote Heide ligt daarmee voor een groot stuk over de landsgrens. Grensoverschrijdende samenwerking met de Belgische gemeenten Neerpelt en Hamont-Achel is daarom noodzakelijk om de kansen en kwaliteiten van De Groote Heide op de kaart te zetten. Ik ben daarom zeer verheugd dat deze Belgische gemeenten lid zijn geworden van Coöperatie Streekontwikkeling Boven-Dommel.

 

Welke relatie (en kansen) ziet u tussen Brainport en De Groote Heide?

 

In het kader van het voucherprogramma van de coöperatie, waarbij initiatiefnemers een financieel steuntje in de rug kunnen krijgen, zijn al voorbeelden te noemen van samenwerkingen tussen Brainport en De Groote Heide. Een van deze voorbeelden is de branddetectoren die ontwikkeld zijn door technici van Brainport. Dankzij deze branddetectoren heb je eerder zicht op het ontstaan van een bos- of heidebrand. Dergelijke branden vinden jaarlijks plaats in ons gebied. Tijdige detectie is noodzakelijk om erger te voorkomen.

 

Hoe ziet u de rol van Coöperatie Streekontwikkeling Boven-Dommel?

 

De Groote Heide is voor de Coöperatie de as van haar bestaan. De coöperatie werkt aan een scala van thema’s: natuur, water , landschap, toerisme en recreatie, cultuur en grensoverschrijdende mobiliteit. Iedere partner van de coöperatie is aan één of meer van die thema’s verbonden. Eindhoven kan daar specifiek nog het thema innovatie aan toevoegen, één van de kernthema’s binnen Europa. De coöperatie kan binnen haar netwerk kennis en ervaring beschikbaar stellen voor projecten rondom die thema’s. En dat alles vanuit  een samenwerking die gebaseerd is op gelijkwaardigheid en doen: samen de mogelijkheden creëren zodat er iets kan gebeuren. De  grensoverschrijdende samenwerking binnen de coöperatie tussen overheden, onderwijs, bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en burgers biedt daarvoor bij uitstek kansen om succesvol de doelstellingen en kwaliteiten van De Groote Heide te vergroten.

Terug naar overzicht