Groene buurtinitiatieven door Groen Verbindt

Groene buurtinitiatieven door Groen Verbindt

28 mei 2015

Het Oranje Fonds start met 'Groen en Sociaal' programma

Het Oranje Fonds bevorderd al jaren de ontmoeting tussen bewoners van maatschappelijke instellingen en buurtbewoners. Door middel van Groen Verbindt wil het fonds groene buitenruimte in gaan zetten ter bevordering van de leefbaarheid en samenhang in wijken en buurten. 

Groen Verbindt werkt op twee manieren. Ten eerste is er een driejarig programma voor de uitgebreide projecten. Hier kan het Fonds ondersteuning geven in de vorm van geld en goede raad. Voor meer info over het driejarig programma kunt u hier terecht.

Daarnaast is er een programma voor kleinschalige bestaande of nieuwe projecten. Hier kan via een verkorte procedure een extra bijdrage voor het project komen. Voor meer informatie over het programma voor de kleinschalige projecten kunt u hier terecht.

In mei en juni organiseert Het Oranje Fonds meerdere informatiebijeenkomsten. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de site van Het Oranje Fonds.

Terug naar overzicht