Coöperatie Streekontwikkeling Boven-Dommel STOPT

Coöperatie Streekontwikkeling Boven-Dommel STOPT

28 november 2018

Per 1 januari 2019 houdt de Coöperatie Streekontwikkeling Boven-Dommel op te bestaan. Dat werd op 14 november jl. unaniem besloten door de Gebiedsraad van de Coöperatie. Belangrijkste reden is dat de grotere projecten onder de vlag van de Coöperatie inmiddels zelfstandig en zonder steun vanuit de Coöperatie kunnen draaien. Dat geldt voor het Natuurgrenspark De Groote Heide, dat sinds 2017 een eigen grensoverschrijdende rechtsvorm kent, een eigen bestuur en  een eigen uitvoeringsorganisatie. Het geldt ook voor het pilotproject rond Tongelreep en Warmbeek (B) waar de gemeente Eindhoven en Waterschap de Dommel het voortouw nemen en waar ook De Groote Heide in participeert.

Daarnaast vond de Gebiedsraad het belangrijk dat het regio-netwerk van de Coöperatie Streekontwikkeling Boven-Dommel zou blijven bestaan en meer dynamiek zou krijgen. Afgesproken is dat die netwerkfunctie wordt overgedragen aan Natuurgrenspark De Groote Heide. Het bestuur van De Groote Heide wil dat netwerk nieuw leven inblazen en verder uitbouwen. Het plan is om twee keer per jaar bijeenkomsten te organiseren rondom relevante thema’s en ontwikkelingen in het Groote Heide-gebied.

 

Voor vragen of opmerkingen: Jos Tielen, j.tielen@eindhoven.nl, 06-22399971.

Terug naar overzicht