Buurtfonds Noord-Brabant

Buurtfonds Noord-Brabant

17 december 2015

 

Buurtcultuur

 

Het Buurtcultuurfonds is een regeling voor buurtgerichte cultuurprojecten in Noord-Brabant. Culturele verenigingen, stichtingen en ZZP-ers kunnen subsidie aanvragen. Aanvragen lopen uiteen van Straatopera tot kunst in de wijk en van textielproject tot verhalenkamer. Altijd werken bewoners, organisaties uit de buurt en een professionele kunstenaar samen aan een project rondom een actueel vraagstuk binnen de gemeenschap. Cultuur wordt ingezet als instrument om een vraagstuk te verkennen, een dialoog op te starten, vorm te geven aan een proces of ontmoeting tussen bewonersgroepen tot stand te brengen. Op jaarbasis is er € 200.000,- voor buurtcultuurprojecten beschikbaar. De bijdrage per aanvraag is maximaal € 10.000,-.

 

Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds

 

Het Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds is een regeling voor buurtgerichte natuur- en waterprojecten in Noord-Brabant. Natuurverenigingen, stichtingen en ZZP-ers kunnen subsidie aanvragen. Projecten lopen uiteen van stadslandbouw tot kruidentuin en van geveltuintjes tot het verbeteren van de waterhuishouding in de buurt. Het gaat om kleinschalige natuur- en waterprojecten die samen met bewoners worden gerealiseerd. Projecten die zorgen voor positieve effecten op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een gezonde, duurzame leefomgeving. Op jaarbasis is er € 75.000,- voor buurtnatuur- en buurtwaterprojecten beschikbaar. De hoogte van de subsidie is 30% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 5.000,-.

 

Buurtkerk (herbestemming vrijkomende kerken)

 

Buurtkerkenfonds Noord-Brabant is een regeling voor eigenaren van kerken, dorpsraden of bewonersverenigingen die samen werken aan de herbestemming van hun kerk. In de aankomende tien jaar verliest naar verwachting de helft van de 528 kerken in Noord-Brabant zijn oorspronkelijke functie. Oude gebouwen met een verhaal die vaak een prominente plek innemen binnen een stad of dorp. De herontwikkeling van vrijkomende kerken is echter geen sinecure. Veel maatschappelijke initiatieven hebben in de startfase behoefte aan advies en begeleiding, of aan voorzieningen om bijvoorbeeld tijdelijk gebruik mogelijk te maken. Voor hen is er het Buurtkerkenfonds Noord-Brabant, een fonds dat voorziet in een bijdrage in de kosten van: - Procesondersteuning en technische planvorming; - Verbouwings- en inrichtingskosten voor een sociale of culturele bestemming; - Overbruggingskosten tijdelijk beheer en instandhouding. De regeling is opengesteld tot en met 31 december 2016. Er is in totaliteit een bedrag van € 500.000,- beschikbaar. De hoogte van de subsidie is 70% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 50.000,-. Indien er extra maatregelen worden uitgevoerd voor hoogwaardige, innovatieve en energiezuinige maatregelen, is de hoogte van de subsidie maximaal € 60.000,-.

Klik hier om naar de regeling/het aanvraagformulier te gaan. 

Terug naar overzicht