Bart Janssen stelt zich voor

Bart Janssen stelt zich voor

21 mei 2015

"'Geef maar geld' is niet onze expertise"

 

Dit keer vertelt Bart Janssen van Het Subsidiehuis in Helmond over zijn bedrijf, zijn ambitie en over de link met de coöperatie. Ondanks dat Helmond geen deel uit maakt van de regio Boven-Dommel, is Bart Janssen een belangrijke schakel in het netwerk van de coöperatie. Bart Janssen is namelijk mede-verantwoordelijk voor de totstandkoming van de huidige voucherregeling, waarvoor Het Subsidiehuis ook het secretariaat voert. Dat maakt de stap om lid te worden van de coöperatie een hele logische. 

 

Van reconstructie naar eigen bedrijf

Bart Janssen is twaalf jaar geleden gestart met Het Subsidiehuis in de tijd dat de Reconstructie Zandgronden in volle gang was. Het Subsidiehuis is indertijd ontstaan om partijen te ondersteunen die zich inzetten om de uitrol van de Reconstructie in te vullen. Dit resulteerde veelal in een ondersteuning bij het aanvragen en netjes verantwoorden van subsidiegelden. Hierbij speelden zowel regionale, als provinciale, rijks- en Europese subsidieregelingen een belangrijke rol.

De gemeente Gemert-Bakel was de gemeente waar Het Subsidiehuis begonnen is en waar vanuit de Pilot Reconstructie indertijd ambitieus invulling werd gegeven aan allerlei projecten op het gebied van plattelandsontwikkeling. Inmiddels zijn de activiteiten van Het Subsidiehuis enorm verbreed en houdt Het Subsidiehuis zich bezig met een heel scala aan subsidie gerelateerde werkzaamheden. Dit gaat van strategische beleidsadvisering aan overheden op het gebied van regionale ontwikkeling (om daarmee gemeenten en regio’s voor te sorteren op komende subsidiemogelijkheden die voor hun gebied kansen zullen bieden) tot het ondersteunen van diverse partijen “uit het veld” bij het zoeken naar subsidiemogelijkheden, het vormgeven van subsidieaanvragen en het begeleiden van verantwoordingstrajecten nadat subsidie is toegekend.  

 

Bruggen slaan

De spil van het werk, regionale ontwikkeling van strategisch tot operationeel niveau, geeft Bart erg veel voldoening. Te zien welke initiatieven er in een regio ontstaan vanuit het veld op het moment dat er kansen worden geboden is fantastisch. Dit kan zijn door de uitvoering van een voucherregeling zoals in Boven-Dommel, maar het kan ook zijn door het betrekken van lokale overheden, MKB-bedrijven of kennisinstellingen in een groter Europees samenwerkingsverband. De brug die continu geslagen moet worden is de brug tussen thematieken in subsidieregelingen zoals bijvoorbeeld “Circulaire economie”, “Innovatie”, “Kennisvalorisatie” of “Koolstofreductie”  en concrete projecten waar partijen uit de regio daadwerkelijk iets aan hebben.

De ervaring van de afgelopen jaren heeft ervoor gezorgd dat Het Subsidiehuis over veel kennis beschikt op het gebied van subsidies, zeker in combinatie met ambities op het vlak van regionale ontwikkeling. Mocht u geïnteresseerd zijn, kijk dan vooral even op de website van Het Subsidiehuis, dat is: www.subsidiehuis.nl. Voor meer informatie over de voucherregeling van de Coöperatie kunt u terecht bij de Coöperatie Streekontwikkeling Boven-Dommel.

Terug naar overzicht